Espalla!

Dende ACE anúnciase que continuamos coas conversas de cara a fusionar todas as propostas dos distintos grupos así como para chegar a acordos no regulamento; o cal pretende unificar os criterios de gobernabilidade.

ACE entregará hoxe por correo a todos os grupos as liñas do programa de goberno, ante a inviabilidade de entregalas na man e poder intercambiar criterios por decisións alleas ao noso grupo.

Así mesmo, a alcaldía comunicará unha reunión multilateral para o luns.