Espalla!

Acordo proposto:

«O Pleno do Concello de Cangas RESOLVE instar ó Goberno do Estado a aumentar /modificar * nos Orzamentos Xerais do Estado 2017 a asignación destinada, nos termos anteditos, tanto para a loita contra a violencia de xénero, como en relación ás políticas de igualdade.»