Espalla!
O luns día 17, na Xunta de Goberno Local aprobáronse varios expedientes de contratación, actuacións coas estabamos comprometidas. Independentemente destes acordos, recordar que está en proceso e prazo de licitación as obras da urbanización de A Regueira, rematando o prazo de presentación de ofertas o día 2 de xaneiro do 2019:
1. Acordouse a mellora dos servizos de pavimentación da R/Valentín Losada.
2. A urbanización e accesibilidade da R/Fonte Ferreira.
3, Pavimentación das rúas Xohán de Cangas e Eduardo Pondal.