Espalla!

A proposta céntrase en varios puntos concretos:

 • Rexeitar o traslado do Centro de Saúde de Cangas, evitando a súa deslocalización.
 • Esixir a revisión do documento do convenio, reclamando que o mesmo debe ir inescusablemente vencellado á implantación de especialidades, a desenvolver por médicos especialistas, unido ós equipos e servizos recollidos no anexo[1] que adxuntamos.
 • Previsión e definición no PXOM dos equipamentos público-sanitarios acordes coas reivindicacións expostas nos puntos anteriores.
 • Reclamar da Consellería de Sanidade que a actuación debe ter carácter supramunicipal, incluíndo necesariamente a Bueu, tanto por ser unha obriga socio-sanitaria como económica, deixando claro que Cangas atenderá a aportación de terreos sempre e cando se acometa neles un auténtico CAR ou CIS, e non a estafa e o fraude de pretender vender que en 1400 m2 se poida levar a cabo tal infraestrutura.
 • Iniciar de inmediato os pasos necesarios para que os concellos de Bueu, Cangas e Moaña se comprometan a promover unha campala de sensibilización e mobilización social para acadar os obxectivos sanitarios que toda a cidadanía do Morrazo debe compartir.

ANEXO

Demanda e concreción: consultas de especialidades relativas ao CIS.

Este anexo está baseado en datos compulsados na área do CHUVI (sur de Pontevedra). A pesar de ser números estatísticos os que determinan a orde que abaixo se indica, existen idiosincrasias, con respecto a estas mesmas especialidades, dependendo da época do ano e da localidade.

En primeiro lugar, resáltase que o aparecemento da especialidade de MEDICINA INTERNA, actúa como un cinto de seguridade do persoal médico de atención primaria, para os casos no que non teñen de todo esclarecido o destino a dar á persoa doente.

A lista de especialistas sería a seguinte:

 • Medicina Interna
 • Xinecoloxía e Obstetricia
 • Aparato Dixestivo
 • Traumatoloxía
 • Cardioloxía
 • Uroloxía
 • Nefroloxía
 • Neumoloxía
 • Oftalmoloxía
 • Cirurxía
 • Dermatoloxía
 • Otorrinolaringoloxía
 • Endocrinoloxía
 • Reumatoloxía

Estas especialidades están intimamente ligadas a outros servizos, que son considerados indispensables, pois sempre deberan estar integrados nos servizos básicos dos centro de saúde normais como son:

 • Fisioterapia
 • Servizo de Radioloxía
 • Ximnasio de recuperación física
 • Ximnasio de recuperación cardiolóxica
 • Odontoloxía (completa)
 • Análises clínicos normais
 • Salas de recobro
 • Pediatría
 • Medicina de Atención primaria
 • Psicoloxía
 • Psiquiatría
 • Enfermería xeral
 • Servizos sociais
 • Gabinete radiolóxico permanente
 • Servizo de ecografía normal e mamaria

A parte destes servizos, non se pode esquecer a especialidade de pediatría, cunha instancia do servizo de 24 horas, o servizo de psiquiatría, un ou unha psicóloga e naturalmente, en función do número de tarxetas emitidas, o número de asistentes sociais necesarias.

Notas esenciais*

 1. Servizo de hemodiálises, debidamente estruturado e dimensionado
 2. Debera incluír no servizo de radioloxía todo tratamento por imaxes dixitais, tamén o T.A.C, e habilitado as 24h.
 3. O servizo de análises clínicos tamén debe funcionar as 24h.

[1]Ver ao final do documento