Espalla!

Moitas familias e persoas non están solicitando o bono social por descoñecemento, dificultade na xestión ou simplemente porque non sabe se pode optar ao mesmo. Grazas a CIVIO podedes saber se tedes dereito, consúltao na seguinte aplicación:


«>